ELAPROOFIN CE-MERKINTÄ

ElaProofin CE-merkinnän suoritustasoilmoitus EN 13813

ElaProof on läpäissyt kansainvälisen CE-merkinnän edellyttämät testit. Testauksen suoritti Saksan johtaviin tutkimuslaitoksiin kuuluvan Kiwa GmbH:n polymeerituotteiden instuutti harmonisoidun EU-standardin EN 13813 mukaisesti (Test report P 10776-E / 28.4.2017).

ElaProof suoritustasoilmoitus EN 13813 (DOP)