Vår personal

Build Care Oy:s personal

Build Care Oy:s operativa ledning och företagets nyckelpersoner representerar det starka finländska tekniska och affärsmässiga kunnandet. Vi betjänar er i alla ärenden gällande ElaProof-produkter. Kontakta oss!

Försäljning och marknadsföring


Marco Hautakoski
Marco Hautakoski
, försäljningschef, eMBA
Export
Tel. +358 20 790 2713

Timo Tolonen
Timo Tolonen,
 försäljning
Återförsäljare, Finland
Tel. +358 20 790 2712


Antti Matilainen
Antti Matilainen, regionförsäljningschef
Sydöstra Finland
Tel. +358 20 790 2772

Kati Kamunen
Kati Kamunen,
marknadsföringskoordinator
Tel. +358 20 790 2718


Övrig personal


Juha Koponen
Juha Koponen, verkställande direktör, EM
Tel. +358 20 790 2716

Risto Paajanen
Risto Paajanen
, utvecklingsdirektör, ID
Tel. +358 20 790 2715


Minna Lahtinen
Minna Lahtinen,
Senior Chemist, FM
Tel. +358 20 790 2714

Krista Hackzell
Krista Hackzell
, Forskningskemist, FM
Tel. +358 20 790 2719


Vesa Koponen, Build Care Oy:s rådgivare, DI