ElaProof är en skyddande elastisk enkomponentsytbeläggning

ELAPROOF – elastisk och ekologisk samt trygg för människor och miljö

Den elastiska, enkomponents ElaProof  beläggningen skapar ett mycket långvarigt och vattentätt skyddsskikt för de flesta byggnadsytor. Typiska användningsområden  för den nya ytbeläggningen är bl.a. vittringsförhindrande, beläggning och lappning av takkonstruktioner, vattentätning av socklar, vattentätning av fuktiga utrymmen, tätning av genomföringar, betongbassänger, ledning av vattenströmmar i marken och förhindrande av korrosionsangrepp.

  • Skapar ett mycket hållbart, elastiskt och vattentätt men andande skikt för alla slags fuktiga eller torra byggnadsytor
  • Lämpar sig även för porösa, nätliknande eller fiberbaserade material (såsom lättbetongblock, gipsskivor, filterduk eller mineralull)
  • Erbjuder en metod för hållbar sammanfogning av olika fasta material
  • Torkar snabbt – 1 mm skikt är beröringstorrt inom 3–4 timmar (+20 °C)
  • Kan målas, skivläggas eller på annat sätt ytbeläggas
  • Fyller och tätar både sprickor och hål (tvärbindningsförmåga ungefär 10 mm som 0,6 mm skikt)
  • Kan lamineras med olika porösa, nätliknande eller fiberbaserade material