Badrum och våtrum

ElaProof påskyndar genomlöpstiden för badrumsrenoveringar

ElaProof är en pålitlig och säker vattenisolering som fäster på alla slags ytor och bevarar sin elasticitet utan att spricka.

Vid badrumsrenoveringar effektiviserar och förenklar ElaProof arbetsfaserna, eftersom ElaProof jämnar ut små ojämnheter på ytorna, och separat primermålning behövs inte. ElaProof är ett enkomponentsämne som är lätt att hantera och bestryka. Med tanke på arbetsförhållandena snabbar ElaProof på genomlöpstiden för renovering av fuktiga utrymmen i jämförelse med andra vattenisoleringar.

Vidhäftningen av ElaProof försvagas i mycket långvarig nedsänkning i vatten, av den anledningen rekommenderas inte limning av ämnet på ytor belägna under vatten eller för fästning av kakel i simbassänger.