ElaProof H-handmassans bruksanvisning

ElaProof H-handmassans bruksanvisning

Rengöring av ytor

 • Ytan rengörs omsorgsfullt från smuts, sand, damm, lösvatten och fett samt tidigare färg- och ytbeläggningsskikt.
 • ElaProofs vidhäftningsförmåga är god för de flesta material (cirka 1–4 N/mm²).

Lappning av hål och sprickor

 • Små hål och sprickor kräver inte några specialåtgärder utan de kan tvärbindas med ElaProof-massa.
 • Större hål (större än 2 mm och mer än 5 mm djupa) rekommenderas att lagas
  • antingen genom att hålet tejpas före bestrykning av ElaProof, exempelvis med ventilationstejp eller genom att trycka ned ett nätliknande eller fiberaktigt material i den våta massan samt
  • därefter bestryka massan på tejpen/fiberaktiga materialet.
 • Det laminerade och torkade skiktet är tätt, elastiskt och långlivat.

Bestrykning

 • ElaProof H-handmassa kan enkelt bestrykas med vanliga handverktyg eller med en (korthårig) pensel.
 • Produkten är giftfri, således behövs varken andningsskydd eller annan särskild skyddsutrustning.
 • Hur mycket ytbeläggningsmassa som går åt beror på ytans jämnhet och porositet. Vanligen behövs 1,0 l/m² ytbeläggningsmassa för släta ytor och 2,0 l/m² för mycket grova betongytor.
 • Tillräcklig skikttjocklek säkerställer ytbeläggningens hållbarhet. Massan rinner ytterst lite, men en ökning av skikttjockleken förlänger torkningstiden. En överskriden ökning av skikttjockleken ökar en aning risken för sprickbildning under torkningsfasen.
 • ElaProof H kan bestrykas i flera faser eller skikt, antingen genast medan det är färskt eller när det har torkat

Torkning

 • Torkning av ElaProof H-ytbeläggningsmassa innebär att vattnet avdunstar från den.
 • Torkningstiden beror på skikttjockleken, grundens uppsugningsförmåga och omgivningens temperatur samt den relativa fuktigheten.
 • Ett 1 mm skikt på betongyta torkar i +20 °C temperatur till beröringstorrt inom 3–4 timmar (när den relativa luftfuktigheten är 45 %).
 • Den slutliga torkningstiden för en 1 mm film är 2–3 veckor (+20 °C, 45 % r.f.), vilket ska beaktas vid behandling av ytor som kontinuerligt är nedsänkta i vatten (bassänger, tunnor, behållare).

Rengöring av verktygen

 • Rengöring av verktyg sker enkelt med vatten omedelbart efter användning.
 • Efter torkning är rengöringen besvärligare, men den kan göras mekaniskt (t.ex. med kniv eller genom slipning) eller med lösningsmedel (t.ex. med xylen).
 • ElaProof H-handmassan är inte skadlig för människan, konstruktioner eller miljön.

Begränsningar

 • Före användning ska ElaProof H-handmassa skyddas mot frost.
 • ElaProof H-handmassa kan inte användas i temperaturer under +10 °C. Det beror på att torkningen av ElaProof H innebär avdunstning av vatten och tillräcklig avdunstning kan inte garanteras i lägre temperaturer än +10 °C.
 • ElaProof H kan målas över. Då måste den valda färgens elasticitet uppmärksammas, eftersom en färg som bildar en hård film lätt spricker på elastiska underlag.
 • ElaProof H håller oöppnad i minst 12 månader
  • Burken ska förvaras sluten (för att undvika skinnbildning)
  • Hållbarheten för en öppnad burk kan ökas genom att lägga intakt plast över massans yta för att eliminera kontakt med luft