ElaProof S sprutmassans bruksanvisning

ElaProof S sprutmassans bruksanvisning

Med ElaProof S-sprutmassa är det möjligt att bestryka en andande vattenisolerande och skyddande ytbeläggning med effektivitet och jämn kvalitet på stora ytor.

Användning av sprutmassa förutsätter en användning av högtrycksspruta och kompressor, det vill säga arbetet kräver utbildning eller tidigare erfarenhet av högtryckssprutning samt specialverktyg. Vi rekommenderar högtryckssprutan Jaguar 75–150 försedd med färgpistol G15 och en Kaeser M27-kompressor.

Områdena som ska behandlas ska tvättas med cirka 200 bars tryck för avlägsning av tidigare ytbeläggning, mjuknat betongmaterial och annat löst material.

ElaProof S-sprutmassan stryks på den rengjorda ytan som högtryckssprutning med 300–400 bars tryck. Ytan som ska behandlas kan vara fuktig eller torr. Sprutningen kan utföras med jämn kvalitet från upp till sex meters avstånd över ytor i alla riktningar.

För reparation av större sprickor i elementfogar rekommenderar vi behandling med ElaProof H-handmassa: 1) bottenbestrykning med ElaProof H-handmassa, 2) valsning av förstärkningsduken på den färska massan och 3) ytbestrykning med ElaProof H

ElaProof S är en giftfri vattenlöslig ytbeläggning som inte orsakar hälsorisker.

Begränsningar

  • Före användningen ska ElaProof S skyddas mot frost och förvaras i skugga.
  • ElaProof S-ytbeläggning kan inte användas i temperaturer under +10 °C, begränsningen gäller även yttemperaturen. Detta beror på att torkningen av ElaProof S innebär avdunstning av vatten och tillräcklig avdunstning kan inte garanteras i lägre temperaturer än +10 °C.
  • ElaProof S kan målas över. Då måste man fästa uppmärksamhet vid den valda färgens elasticitet, eftersom en färg som bildar en hård film lätt spricker på elastiska underlag

 

Wagner högtrycksspruta för ElaProof S

Suosittelemme Wagner Heavy Coat 750E korkeapaineruiskua ElaProof S -pinnoitteen levitykseen.

ElaProof-sprutytbeläggning av filttak
ElaProof-sprutytbeläggning av filttak

 

Build Care Oy tillhandahåller utbildning och fullständigt stöd för sina partners, i syfte att säkerställa ett högklassigt slutresultat.

 

Jaguar 75-150 högtrycksspruta
Jaguar 75-150 högtrycksspruta

 

G15-sprutpistolen
G15-sprutpistolen

 

Kaeser-M26 -kompressor

Kaeser-M26 -kompressor