ElaProofs CE-märkning

ElaProofs prestandadeklaration EN 13813 för CE-märkningen

ElaProof har klarat testerna som den internationella CE-märkningen förutsätter. Testerna utfördes i enlighet med den harmoniserade EU-standarden EN 13813 (Test report P 10776-E / 28.4.2017) av Kiwa GmbH som är ett av Tysklands ledande forskningsinstitut för polymerprodukter.

Prestandadeklaration EN 13813 (DOP) för ElaProof