ElaProof H

ElaProof H – En elastomer (gummiaktig massa) som bestryks med handverktyg, för mindre ytor och hemmabruk

 

En fungerande och enkel lösning för behandling av alla slags ytor och även porösa material (lättbetongblock, gipsskivor etc.)

 • för vattenisolering och tätning
 • för lagning av läckagepunkter
 • för tätning av genomförningar
 • för lagning och tvärbindning av hål och sprickor eller liknande
 • för korrosionsförebyggande och reparation av korrosionsskador
 • för elastisk ytbeläggning samt
 • för ledning av vattenflöden i marken
 • för sammanfogning av olika material (såsom trä och betong)


ElaProof H är

 • en vattenlöslig lösningsfri ytbeläggning som är trygg för användaren och miljön
 • en finländsk ytbeläggningsinnovation som testats i flera forskningsinstitut och universitet


ElaProof H

 • fäster i alla slags ytor, både torra och våta strukturytor
 • torkar snabbt
 • när den torkar bildas en film som
  • är vattentät
  • följer på ett elastiskt sätt ytornas termiska rörelser
  • andas (genomsläpper vattenånga men inte vätskor)
  • tvärbinder sprickor (tvärbindningsförmågan för ett 0,6 mm skikt är cirka 10 mm)
  • förhindrar korrosion
  • behåller sin täthet och elasticitet i decennier
 • ytans mekaniska hållfasthet kan vid behov ökas genom att på den våta ytan laminera ett nät- eller ett vävnadsliknande material (t.ex. filterduk)
 • den våta ytan kan ytbeläggas, skivbeläggas eller plattbeläggas
 • den torra ytan kan slipas eller målas i önskad färgnyans

 

Takreparation ElaProof H

 

ElaProof-ytbeläggning 5L

 

Bestrykning av ElaProof H-handmassa – se närmare anvisningar -> Se bruksanvisningar för handmassan på sidan!

 • Lyckas enkelt med vanliga handverktyg, såsom pensel eller spackelspade.
 • Produkten är ofarlig för användaren, således behövs varken andningsskydd eller annan särskild skyddsutrustning.
 • Ytan rengörs från lösa material, såsom sand, löv osv. med borste eller trycktvättare.
 • ElaProofs vidhäftningsförmåga är god för de flesta material (1–4 N/mm²). Till exempel är det inte nödvändigt att avlägsna tunn ytkorrosion för vidhäftningens skull och ytbeläggningen vidhäftar också på fuktiga underlag.
 • Hur mycket ytbeläggningsmassa som går åt beror på ytans jämnhet och porositet. Vanligen behövs 1 l/m² ytbeläggningsmassa för släta ytor och 2 l/m² för mycket grova betongytor.
 • Ett 1 mm skikt på betongyta torkar i rumstemperatur till beröringstorrt inom 3–4 timmar. En ökning av skikttjockleken förlänger torkningstiden.


ElaProof H-handmassans hållbarhet

 • ElaProof H håller oöppnad i mer än 12 månader och i sluten förpackning flera månader.
 • Innan användningen ska ElaProof-massan skyddas mot frost.
 • ElaProof ska förvaras i sluten förpackning för att undvika skinnbildning.
 • Hållbarheten för en öppnad förpackning kan förbättras genom att lägga intakt plast över massans yta för att eliminera kontakt med luften.